1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

รับโล่รางวัล อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

ทีมอำเภอเกาะคารับโล่ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งชนะเลิศระดับเขตประจำปี 2556 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลเกาะคา

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนัก

จังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนัก

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

Login