ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

 

 

นายแพทย์สิทธิกร สองคำชุม

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะคา