คลีนิคทันตกรรม

งานทันตกรรม

เวลาให้บริการ

ในเวลาราชการ                  จันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.00 – 16.00 น.

นอกเวลาราชการ               จันทร์ – ศุกร์  เวลา  16.00 – 20.00 น.

                                           เสาร์  -  อาทิตย์  เวลา  08.00 – 12.00 น.

การรักษาทันตกรรม

-                    ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

-                    ทันตกรรมโรคเหงือก

-                    ทันตกรรมรักษารากฟัน

-                    ทันตกรรมประดิษฐ์

*  ฟันเทียมชนิดติดแน่น  (ครอบฟัน,สะพานฟัน)

*  ฟันเทียมชนิดถอดได้

-                    ทันตกรรมสำหรับเด็ก

-                    ทันตกรรมหัตถการ

-                    ทันตกรรมตกแต่ง

-                    ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน