ช่องทางติดต่อสื่อสาร

 

 

https://www.facebook.com/kokhahospital

ระบบไปรษณีย์ Address : โรงพยาบาลเกาะคา 381 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

WEB SITE : http://www.kokhahospital.go.th