การติดต่อสื่อสารและการเดินทางมาโรงพยาบาลเกาะคา

ช่องทางการติดต่อ

381 ม. 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา

จ. ลำปาง 52130

เบอร์โทร 054-281393

fax 054-281834

E-Mail : kokhahospital@gmail.com

การเดินทางมาโรงพยาบาลเกาะคา