เราจะเป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางใว้วางใจ

Kokha Hospital

ระบบรายงาน/สแกนนิ้วมือ

 

 

 

ระบบสแกนนิ้วมือ

 

ระบบรายงาน