รับเรื่องราวร้องทุกข์

ที่อยู่ : 381 ม. 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ. ลำปาง 52130

สายด่วน : 054-281393

E-mail : kokhahospital@gmail.com

facebook

ร้องทุกข์ออนไลน์คลิก