เราจะเป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางใว้วางใจ

Kokha Hospital

การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)