หน้าแรก

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา

1.คำสั่งชมรมจริยธรรม

2.แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย

3.ภาพกิจกรรมชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา
โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2568

โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2568ข่าวประกาศ

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็NewNew

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้(3)NewNew

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาผู้ช่วยพยาบาล 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานเปล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้าง 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานห้องทดลอง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 


ข่าวสารสุขภาพ
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้าง 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานห้องทดลอง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 


ข่าวสารสุขภาพ
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)