หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มNew!!
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้าง รายวัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา
New!!New!!รับสมัครคัดเลือกเพื่อบุคคลเป็นลูกจ้าง พนักงานช่วยเหลือคนไข้New!!
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ผู้่ช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา 

ข่าวสารสุขภาพ:HEATH STATION
แนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง
วัยทำงานมีความเสี่ยง ลงพุง ซึมเศร้า
วัยทำงานมีความเสี่ยง ลงพุง ซึมเศร้า

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที
เอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3 รายการ งบ ร้อย
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )NEW!!!
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยNEW!!!
ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย-6NEW!!!
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความNEW!!!
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(แบบ สขร.1)เดือนเมษายน 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน มีนาคม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ