หน้าแรก

“โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตราNew!!New!!
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบ 5 ตำแหน่ง New!!

ข่าวสารสุขภาพ:HEATH STATION
แนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง
วัยทำงานมีความเสี่ยง ลงพุง ซึมเศร้า
วัยทำงานมีความเสี่ยง ลงพุง ซึมเศร้า

จัดซื้อจัดจ้าง:HEATH STATION
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที
เอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3 รายการ งบ ร้อย
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )NEW!!!
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยNEW!!!
ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย-6NEW!!!
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความNEW!!!
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(แบบ สขร.1)เดือนเมษายน 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน มีนาคม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ