เราจะเป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางใว้วางใจ

Kokha Hospital

หน้าแรก

โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครงานพนักงานเกษตรพื้นฐาน
ประกาศรับสมัครคนสวน
ประกาศผลสอบ
ประกาศสอบ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาทำงาน นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศ NewNew
รับสมัครงาน พนักงานรังสี และพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบ 5 ตำแหน่ง
ข่าวสารสุขภาพ:HEATH STATION
แนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง
วัยทำงานมีความเสี่ยง ลงพุง ซึมเศร้า
วัยทำงานมีความเสี่ยง ลงพุง ซึมเศร้า

จัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
แบบ สขร ประจำเดือน มกราคม 63
แบบ สขร ประจำเดือน ธันวาคม
แบบ สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน
แบบ สขร ประจำเดือน ตุลาคม
รายงานไตรมาศ 4
แบบ สขร ประจำเดือน กันยายน
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที
เอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3 รายการ งบ ร้อย
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย-6
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(แบบ สขร.1)เดือนเมษายน 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน มีนาคม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ
ข่าวสารสุขภาพ