หน้าแรก

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา

1.คำสั่งชมรมจริยธรรม

2.แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย

3.ภาพกิจกรรมชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา
โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2568ข่าวประกาศ

รับสมัครลูกจ้างรายวัน-ตำแหน่ง-พนักงานช่วยการพยาบาล

รับสมัครจ้างเหมา-ตำแหน่ง-นักเทคนิคการแพทย์

การขึ้นบัญชีลูกจ้างรายวัน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ-จ้างเหมาบริการ
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ-ลูกจ้างรายเดือน
ที่ลิงค์รูปภาพด้านล่าง 

ข่าวสารสุขภาพ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)