หน้าแรก

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา

1.คำสั่งชมรมจริยธรรม

2.แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย

3.ภาพกิจกรรมชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา
โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2568ข่าวประกาศ

รับสมัครจ้างเหมา-ตำแหน่ง-พนักงานบริการ-ปฏิบัติหน้าที่คลังพัสดุ NEW!!!!!!!!

ประกาศความประสงค์ขอประวัติการรักษาที่ขาดการรับบริการเกิน5ปี

ขึ้นบัญชี-ตำแหน่ง-เจ้าพนักงานธุรการ-พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ-จ้างเหมาบริการ
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ-ลูกจ้างรายเดือน
ที่ลิงค์รูปภาพด้านล่าง 

ข่าวสารสุขภาพ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)