หน้าแรก

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา

1.คำสั่งชมรมจริยธรรม

2.แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย

3.ภาพกิจกรรมชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา
โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2568ข่าวประกาศ

การขึ้นบัญชี ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคทฤษฎี 5 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคทฤษฎี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 
รับสมัครจ้างเหมาบริการ 21 ตำแหน่งบาล
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ-จ้างเหมาบริการ
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ-ลูกจ้างรายเดือน
ที่ลิงค์รูปภาพด้านล่าง 

ข่าวสารสุขภาพ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)