หน้าแรก

1.คำสั่งชมรมจริยธรรม

2.แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย

3.ภาพกิจกรรมชมรมจริยธรรม รพ.เกาะคา
 

ข่าวประกาศ

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิค New!!

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ New!!

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล New!!

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ New!!

 

 

 

 

 

 


ข่าวสารสุขภาพ
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 


ข่าวสารสุขภาพ
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)